In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Op deze pagina staat beschreven welke technieken er worden toegepast binnen het cliëntportaal.

Afbeeldingen

Mensen met een visuele beperking kunnen afbeeldingen niet zien. Door een beschrijving van de afbeelding te geven, is de informatie uit de afbeelding voor hen toch beschikbaar. In het cliëntenportaal zijn dit:

 • Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstueel alternatief. Dit telt ook voor knoppen.
  <img src="voorbeeld.jpg" alt="dit is een voorbeeld">
 • Geef afbeeldingen die alleen decoratief zijn geen tekstueel alternatief. Dit geld ook voor icoontjes. Het alt-attribuut moet wel aanwezig zijn.
  <img src="logo.jpg" alt="">
 • Combineer afbeeldingen en een tekst die naar dezelfde link verwijzen tot één link.
  <a href="document"><span class="fa fa-doc" alt=""></span> Document</a>
 • Geef afbeeldingen die als link worden gebruikt een alt-tekst die het doel van de link beschrijft.
  <a href="paragraaf/view"><span class="fa fa-eye" alt="bekijk paragraaf"></span></a>
 • Gebruik geen afbeeldingen van tekst maar echte tekst.

Animatie & verandering

Gebruikers van het cliëntenportaal mogen niet worden afgeleid door knipperende, scrollende of bewegende onderdelen. Binnen het cliëntenportaal worden daarom de volgende regels gehanteerd:

 • Filmpjes, geluidsfragmenten en bewegende beelden bevatten een pauze- en/of stopknop.
 • Animaties duren niet langer dan 5 seconden.
 • Media, animaties of scrolling starten niet automatisch maar dienen via een handmatige actie te worden gestart.

Audio & video

Het cliëntenportaal bevat zelf standaard geen audio of video. Indien een klant audio of video wil toevoegen aan eigen content dan raden wij het volgende aan:

 • Voeg een tekstueel alternatief toe aan het opgenomen geluid.
 • Voeg een tekstueel alternatief toe die bij bewegende beelden die het beeld beschrijft.
 • Voeg een ondertiteling en een tekstueel alternatief toe bij filmpjes (beeld en geluid).

Formulieren

Om een formulier te kunnen gebruiken moet interactie mogelijk zijn. In het cliëntenportaal is gebruik gemaakt van de volgende technieken:

 • Bij validatie (foute invoer) wordt het betreffende veld met een rode kleur en een beschrijving genoemd met eventueel een suggestie.
 • De gebruiker kan via de tabtoets door de velden navigeren (zonder muis).
 • Velden kunnen via het toetsenbord worden ingevuld (zonder muis).
 • Elk veld bevat een label waarin de instructie van het invoerveld gegeven wordt:
  <label for="emailadres">E-mailadres</label><input type="text" id="emailadres"/>
  Indien er geen ruimte is voor een label wordt de instructie via het title-element:
  <input type="text" title="Voer uw emailadres in"/>

Navigatie

Elke pagina moet op meer dan één manier te vinden zijn en dit moet consequent zijn doorgevoerd. De pagina’s in het cliëntenportaal bevatten allemaal een menu aan de linkerzijde. Dit menu is aan te passen (icoontjes of tekst). Tevens bevat elke pagina breadcrumbs om mee te navigeren. Daarnaast worden de volgende technieken gehanteerd:

 • In de tekst van de link is het duidelijk waar deze naar verwijst. Tevens is er een ARIA-element aanwezig met een beschrijving.
  <a href="afspraken" aria="bekijk mijn afspraken bij GGZ">Afspraken</a>
 • De links in het navigatie menu worden altijd in dezelfde volgorde getoond.

Tabellen

Om bezoekers die gebruik maken van hulptechnologie te ondersteunen zijn relaties in de code aangebracht. De volgende technieken zijn hierbij gebruikt:

 • Door de juist HTML-elementen te gebruiken van de tabel.
  <table><tr><th>Documentnaam</th></tr><tr><td>Behandelplan</td></tr></table>
 • Tabellen bevatten een bijschrift om de inhoud kort te beschrijven.
  <table><caption>Overzicht van brieven uit mijn dossier</caption>..</table>

Techniek & code

Het cliëntenportaal maakt gebruik van internationale web standaarden. Door informatie op de pagina’s op een gestructureerde manier te tonen, gescheiden van vormgeving kunnen deze goed geïnterpreteerd worden door hulptechnologie. De technieken die zijn gebruikt:

 • Er wordt gebruik gemaakt van de standaard HTML-elementen.
 • In de broncode wordt aangegeven wat de standaard taal van de pagina is.
  <html lang="nl-NL">
 • De inhoud en de structuur wordt van elkaar gescheiden door gebruik te maken van HTML-code en CSS-bestanden.
 • De volgorde waarop de inhoud van een pagina wordt getoond is ook vastgelegd in de broncode.
 • De tekst kan doormiddel van een knop 200 procent groter gemaakt worden, zonder verlies van inhoud of functionaliteit.

Teksten

Door het hanteren van de web standaarden beschikt het cliëntenportaal automatisch over de correcte structuur in verband met het weergeven van teksten. Dit is vastgelegd in de HTML-code op de pagina’s. Tevens worden door middel van duidelijke titels en koppen de teksten begrijpelijker gemaakt.

Vormgeving

Niet elke bezoeker beschikt over de visuele aanwijzingen die op de pagina’s staan. Het cliëntenportaal maakt daarom gebruik van zowel kleur als tekst om iets functioneels aan te geven. Ook kan de contrastwaarde aangepast worden naar ‘hoog contrast’.